Program Knihovna - VTÚ letectva a PVO Praha

AUTOMATIZOVANÁ KATEGORIZACE KNIHOVNÍHO FONDU obsahuje:

  • evidenční karty norem (ČSN, MIL, STANAG atd.), knih, časopisů a skript
  • tisk evidenčních karet a sestav pro inventarizaci
  • vyhledávání a třídění podle autora, názvu, klíčových slov, lokace a signatury
  • přístup do jednotlivých oblastí na základě přístupových práv

Umožňuje snadno třídit, vyhledávat, vybírat a tisknout evidenční karty a provádět inventury. Využívá intuitivní ovládání při přechodu mezi jednotlivými kartami a číselníky. Vlivem integrace systému do programu MS Office je možné přímo přenášet data z / do MS Wordu, MS Excelu a elektronické pošty.

Potřebujete provést nezávaznou poptávku nebo si sjednat schůzku, na které se dozvíte konkrétní možnosti řešení vašich požadavků. Klikněte na tlačítko: