Informační systém pro odvoz odpadu (ISOO).

Popis výchozí situace:

Po sloučení firem AVE odpadové hospodářství a AVE komunální služby bylo potřeba sloučit funkce a data z programu Databáze odpadů a Databáze odpadů KS. Dále byl požadavek na ještě vyšší spolehlivost a robustnost databáze. Z požadavků na rozšíření funkčnosti a ze zkušeností používání obou databází vyplynuly také požadavky na nové funkce a moduly.


Řešení:

Nyní Informační systém pro odvoz odpadu obsahuje zcela nové funkce, moduly, tiskové sestavy a především data jsou uložena v MS SQL databázi, čímž je zajištěna vysoká spolehlivost a robustnost systému.

Informační systém pro odvoz odpadu řeší a obsahuje:


Informační systém pro odvoz odpadu využívá intuitivní ovládání při přechodu mezi jednotlivými formuláři a dokumenty. Při realizaci byl kladen velký důraz na jednoduchost a hlavně rychlost přístupu k informacím. Napříkla když volá zákazník do firmy, tak obchodník nebo dispečer musí mít na jedno kliknutí informace o smlouvě, dodatcích, fakturaci, přistavených nádobách a termínech odvozu odpadu. To umožňuje podávat zákazníkům rychle aktuální informace a snadno řídit obchod, provoz a řešit případné stížnosti.

Vlivem integrace systému do programu MS Office je možné přímo přenášet data z / do MS Wordu, MS Excelu, PDF formátu a elektronické pošty.


2002 - 2020 Copyright © IS-EXPERT s.r.o. Zásady ochrany osobních údajů