ISOO = Informačnísystém pro odvoz odpadu.

Po sloučení firem AVE odpadové hospodářství a AVE komunální služby byla jejich data z programu Databáze odpadů a Databáze odpadů KS sloučena do ISOO = Informačnísystém pro odvoz odpadu. ISOO obsahuje zcela nové funkce a moduly a především data jsou uložena v MS SQL databázi, čímž je zajištěna vysoká spolehlivost a robusnost systému. Informační systém pro odvoz odpadu obsahuje:

 • evidenci organizací, osob a partnerů (adresy sídla a dodací)
 • smlouvy a jejich dodatky (výpočtové listy, podklady pro fakturaci)
 • fakturaci a hromadnou fakturaci (export do SAPu)
 • hromadný export faktur, smluv a dodatků do České pošty
 • přijaté faktury a sledování nákladů
 • adresář míst odvozů, katalog odpadů, ceníky atd.
 • objednávky pro mimořádný odvoz odpadu a VOK systém Praha
 • import VOK systém Praha uložených v MS Excelu do objednávek
 • návozní lístky (návoz, odvoz, ztráta a poškození nádoby)
 • evidenci nádob (čárový kód na štíkách pro náročné provozní podmínky)
 • plány provozu vozidel (příprava a realizace provozu vozidel)
 • programy odvozu odpadu (směsný, separace, nebezpečný)
 • provoz vozidel (puťovka) - sledování nákladů na provoz
 • vozidla, sledování nákladů a oprav vozidel, termíny STK atd.
 • evidence zaměstnanců, osádek, docházky a nákladů na provoz
 • export docházky zaměstnanců do SAPu
 • evidence odpadů (směsný, separace, nebezpečný) a export do EVI
 • obchodní a provozní tiskové sestavy, statistiky nádob, odvozů atd.
 • evidence pošty a stížností
 • saldo, pohledávky, závazky
 • export do SAPu

ISOO využívá intuitivní ovládání při přechodu mezi jednotlivými formuláři, doklady, dokumenty a číselníky. Také umožňuje snadno a rychle zobrazovat informace v seznamech, detailu, filtru a kopírovat doklady nebo položky. Při realizaci byl kladen velký důraz na jednoduchost a hlavně rychlost přístupu k informacím. To umožňuje podávat zákazníkům rychle aktuální informace a snadno řídit obchod, provoz a řešit případné stížnosti.

Vlivem integrace systému do programu MS Office je možné přímo přenášet data z / do MS Wordu, MS Excelu, PDF formátu a elektronické pošty.

Potřebujete provést nezávaznou poptávku nebo si sjednat schůzku, na které se dozvíte konkrétní možnosti řešení vašich požadavků. Klikněte na tlačítko: