Vize firmy

Motto:

"Být tvůrci a realizátoři informačních systémů, databází a webových aplikací, které přinášejí našim partnerům úspěch, prosperitu a prestiž."

Mise:

  • pracujeme s nejmodernějšími technologiemi
  • pracujeme pro spokojenost našich uživatelů a jejich úspěch
  • pracujeme na konkurenčně výhodných a přitom dokonalých aplikacích, abychom nabídli uživateli kvalitní a přitom výhodný produkt, službu nebo řešení
  • pracujeme na tom, aby morální zásadovost byla naší konkurenční výhodou
  • pracujeme proto, že nás to baví a máme tuto práci rádi

Hodnoty:

  • rozhodovat a myslet svobodně
  • odvážně inovovat, vyvíjet a realizovat
  • efektivně komunikovat s uživateli
  • kriticky pohlížet také na vlastní práci a mít neustále zpětnou vazbu od uživatelů
  • sledovat trh a vážit si konkurence