FYZICKÝ STAV DESK ZEMSKÝCH

Státní ústřední archiv v Praze

Databanky obsahují:

 • evidenci fyzického stavu desk zemských
 • vytváření databázových souborů pro jednotlivé databanky
 • číselníky osob, materiálů, technik, námětů, stavů, ošetření atd.
 • vložené restaurátorské protokoly a texty
 • sestavy pro inventarizaci a tisk evidenčních karet
 • přístup do jednotlivých oblastí na základě přístupových práv

Program umožňuje třídit, vyhledávat, vybírat a tisknout evidenční karty. Dále zpracovává texty a restaurátorské protokoly v MS Wordu a MS Excelu. Využívá intuitivní ovládání při přechodu mezi jednotlivými inventárními záznamy a číselníky. Vlivem integrace systému do programu MS Office je možné přímo přenášet data z / do MS Wordu, MS Excelu a elektronické pošty.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonu: +420 777 317 089 nebo na e-mailu: info(at)is-expert.com.

EVIDENCE ZÁSOB MATERIÁLU

Státní ústřední archiv v Praze

Program navazuje na FSDZ a obsahuje:

 • evidence zásoby chemických sloučenin
 • evidence zásoby restaurátorského materiálu
 • evidence zásoby fotografického materiálu
 • číselníky organizací, osob (např. restaurátorů), materiálů, stavů, atd.
 • tiskové sestavy
 • přístup do jednotlivých oblastí na základě přístupových práv

Program umožňuje třídit, vyhledávat, vybírat a zobrazovat jednoduchý přehled o stavu zásob materiálů pro restaurátorské práce. Vlivem integrace systému do programu MS Office je možné přímo přenášet data z / do MS Wordu, MS Excelu a elektronické pošty.

Potřebujete provést nezávaznou poptávku nebo si sjednat schůzku, na které se dozvíte konkrétní možnosti řešení vašich požadavků. Klikněte na tlačítko: