DATABÁZE ODPADŮ

Program je provozován a průběžně zdokonalován ve firmách:

 • AVE odpadové hospodářství
 • AVE komunální služby

Databáze odpadů obsahuje:

 • evidenci organizací, osob a partnerů (adresy sídla a dodací)
 • smlouvy a jejich dodatky (výpočtové listy, podklady pro fakturaci)
 • fakturaci a hromadnou fakturaci (export do SAPu a Heliosu)
 • hromadný export fakturace a dodatků do České pošty
 • přijaté faktury a sledování nákladů
 • adresář míst odvozů, katalog odpadů, ceníky atd.
 • skladové hospodářství (příjemky, výdejky, karty produktů)
 • návozní lístky (návoz, odvoz, ztráta a poškození nádoby)
 • plány a programy odvozu odpadu (směsný, separace, nebezpečný)
 • provoz vozidel (puťovka) - sledování nákladů na provoz
 • vozidla, sledování nákladů a oprav vozidel, termíny STK atd.
 • evidence zaměstnanců, osádek, docházky a nákladů na provoz
 • evidence odpadů (směsný, separace, nebezpečný) a export do EVI
 • obchodní a provozní tiskové sestavy, statistiky nádob, odvozů atd.
 • evidence pošty a stížností
 • saldo, pohledávky, závazky
 • export do SAPu
 • přístup do jednotlivých oblastí na základě přístupových práv uživatelů.

Program využívá intuitivní ovládání při přechodu mezi jednotlivými formuláři, doklady, dokumenty a číselníky. Také umožňuje snadno a rychle zobrazovat informace v seznamech, detailu a filtru. Při realizaci byl kladen velký důraz na jednoduchost a hlavně rychlost přístupu k informacím. To umožňuje podávat zákazníkům rychle aktuální informace a snadno řídit obchod, provoz a řešit případné stížnosti.

Vlivem integrace systému do programu MS Office je možné přímo přenášet data z / do MS Wordu, MS Excelu a elektronické pošty.

Potřebujete provést nezávaznou poptávku nebo si sjednat schůzku, na které se dozvíte konkrétní možnosti řešení vašich požadavků. Klikněte na tlačítko: